Θελετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει κύρος και προβολή;

Επιζητείτε έναν γρήγορο και αποδοτικό τρόπο προώθησης της εταιρείας ή της επιχείρησής σας μέσω των μεθόδων που προσφέρει το σύγχρονο μάρκετινγκ;

Τότε το marketing plan είναι η καλύτερη λύση για εσάς!

Τι είναι ένα σχέδιο μαρκετινγκ:

Ένα marketing plan είναι απαραίτητο για κάθε επιχείρηση που θέλει να προβάλει τα προϊόντα/ υπηρεσίες της σωστά και αποτελεσματικά.  Η δημιουργία του marketing plan είναι μεν μια χρονοβόρα διαδικασία αλλά αξίζει πραγματικά τον κόπο γιατί θα σας «γλιτώσει» πολύ χρόνο στο μέλλον.  Το marketing plan θα σας βοηθήσει να δείτε καθαρά που «βαδίζει» η επιχείρησή σας αλλά και τι ακριβώς θέλετε να πετύχετε κατά την διάρκεια της πορείας αυτής.

Επιπλέον, το marketing plan παρουσιάζει με λεπτομέρεια τα σημαντικότερα βήματα που πρέπει να κάνετε για να φτάσει η επιχείρησή σας στο στάδιο που επιθυμείτε.  Ένα ακόμα όφελος του marketing plan είναι πως κατά την διάρκεια της δημιουργίας του, σας δίνεται η ευκαιρία να σκεφτείτε πόσο χρόνο θα πάρει να πραγματοποιήσετε το κάθε προ-σχεδιασμένο «βήμα» καθώς και τι θα σας κοστίσει σε χρήματα, χρόνο και προσπάθεια.  Σκεφτείτε πως χωρίς marketing plan δεν θα ξέρετε εάν έχετε φτάσει τους στόχους σας με επιτυχία!

 

Βασικά βήματα ενός σχεδίου marketing(marketing plan)

 

 • EXECUTIVE SUMMARY
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 • Ανάλυση Επιχειρηματικού  Περιβάλλοντος

 

Ανταγωνιστής # 1

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

Πχ: Ευρεία γκάμα προϊόντων

Προνομιακή σχέση με προμηθευτές

Πολλαπλά κανάλια διανομής 

Πχ:  Προϊόντα που είναι δύσκολα στην χρήση

Μη-καινοτομικά προϊόντα 

 

 • Εταιρικό Περιβάλλον
 • ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΟΧΟΣ
 • ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
 • ΣKOΠΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ MARKETING
 • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ MARKETING
 • ΤΑΚΤΙΚΕΣ MARKETING
 • PRODUCT – ΠΡΟΪΟΝ (ή υπηρεσία)
 • PROMOTION – ΠΡΟΩΘΗΣΗ
 • PLACE – ΤΟΠΟΣ

Στην ITPC με επιστήμονες που σπούδασαν ακριβώς επάνω στο αντικείμενο του Marketing και γνωρίζουν καλά τα μυστικά της προώθησης καταρτίζουμε έγκυρες μελέτες με πραγματικά αποτελέσματα που έχουν άμεσα ορατό αντίκτυπο στον κύκλο εργασιών της επιχείρησής σας. Επενδύστε τώρα στην μελέτη του επιχειρηματικού σας περιβάλλοντος και κερδίστε τόσο στην περιστολή των εταιρικών σας δαπανών όσο και στην αύξηση του κύκλου εργασιών της επιχείρησής σας.

Με την καλύτερη δυνατή υποστήριξη και πάντα με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πελάτες και τα project που μας αναθέτουν μπορούμε και έχουμε την δύναμη να κάνουμε πράξη όσα υποσχόμαστε!


Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας για μια προσωπική συζήτηση για να οργανώσουμε μαζί τον τρόπο προώθησης της επιχείρησής σας και για τις προοπτικές βελτίωσης της εμπορικής της δραστηριότητας.

 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

 

"Πώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Διαδίκτυο, προκειμένου να "ακτινογραφήσουν" μια συγκεκριμένη αγορά και να προβλέψουν πόση ανταπόκριση μπορεί να έχει ένα προϊόν ή μία υπηρεσία."


Ως γνωστόν, ο παραγωγός παρασκευάζει προϊόντα όχι με σκοπό να τα καταναλώσει ο ίδιος αλλά το κοινό, το οποίο φυσικά δεν γνωρίζει προσωπικά. Προσφέρει δηλαδή τα προϊόντα του στον καταναλωτή που τα έχει ανάγκη, ή πιστεύει ότι τα έχει ανάγκη. Στόχος της έρευνας αγοράς είναι η συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών, οι οποίες θα εξασφαλίσουν στον παραγωγό/επιχειρηματία ικανοποιητική βάση για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων.

Η έρευνα αγοράς είναι ουσιαστικά η "ακτινογραφία" μιας συγκεκριμένης αγοράς και η προσπάθεια πρόβλεψης της μελλοντικής της πορείας ή και της ανταπόκρισης που μπορεί να έχει ένα προϊόν ή μία υπηρεσία. Τα επιμέρους στοιχεία για τα οποία ο επιχειρηματίας συλλέγει πληροφορίες και τις αναλύει είναι:

1. Το περιβάλλον της αγοράς: Οι εξωτερικοί παράγοντες, οποιαδήποτε αλλαγή των οποίων επηρεάζει άμεσα τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς. Οι κυριότεροι είναι:

 • Ο τεχνολογικός. Εκφράζει το επίπεδο ανάπτυξης της επιστήμης και της τεχνικής, καθώς και το ρυθμό ανανέωσης και διαφοροποίησης των προϊόντων, τα οποία θα προσφερθούν στην αγορά.
 • Ο δημογραφικός. Ο πληθυσμός και η δομή του πληθυσμού, καθώς επίσης και δημογραφικά φαινόμενα, όπως η αστικοποίηση και οι μετακινήσεις πληθυσμού.
 • Ο πολιτιστικός. Δηλώνει τη συμπεριφορά του επιχειρηματία και του πελάτη, ενώ περιλαμβάνει το βιοτικό επίπεδο, τα ήθη και τα έθιμα, τα θρησκευτικά συναισθήματα, τις αξίες κ.λπ.
 • Ο κοινωνικοπολιτικός. Αφορά στη δομή της κοινωνίας, τις τάξεις, το ρόλο που αυτές παίζουν στην κοινωνία, τον τρόπο οργάνωσής της, το βαθμό της πολιτικής σταθερότητας κ.ά.
 • Ο θεσμικός. Οι διαδικασίες και οι κανονισμοί νομικής υφής, οι οποίοι ρυθμίζουν την κοινωνικοοικονομική δραστηριότητα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φυσικών και νομικών προσώπων κ.λπ.

2. Η ανάλυση της δομής της αγοράς. Η μελέτη των οργανωτικών χαρακτηριστικών της αγοράς που παίζουν σημαντικό ρόλο και επηρεάζουν τη λειτουργία μιας επιχείρησης. Η δομή της αγοράς μπορεί να καθοριστεί σε σχέση με τη σπουδαιότητα που έχουν οι μεμονωμένες επιχειρήσεις, ή οι κλάδοι σε μια οικονομία. Τα επίπεδα δομής της αγοράς που είναι χρήσιμα στην ανάλυσή μας είναι:

 • Ο βαθμός συγκέντρωσης (seller and buyer concentration). Ο αριθμός και το μερίδιο της αγοράς των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε μια αγορά.
 • Η διαφοροποίηση της παραγωγής (product differentiation). Αναφέρεται στον αριθμό και τη διαφορετικότητα των προϊόντων τα οποία διακινούνται σε μια αγορά (ή κλάδο).
 • Η ευκολία πρόσβασης (height of barriers to entry). Τα εμπόδια που συναντά μια νέα επιχείρηση που εισέρχεται στην αγορά.

3. Το μέγεθος της αγοράς. Περιλαμβάνονται δύο σημαντικές παράμετροι, αυτή της πραγματικής αγοράς και αυτή της δυνητικής. Για παράδειγμα, ένα προϊόν το οποίο απευθύνεται σε μια αγορά 500.000 καταναλωτών, καταναλώνεται μόνο από 300.000, ενώ η ανά άτομο κατανάλωση στην Ελλάδα είναι 20 κιλά, σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι 30 κιλά. Υποθέτουμε ότι η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να αυξήσει την παραγωγή της ώστε να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις. Έτσι προκύπτει ότι το μέγεθος της πραγματικής αγοράς είναι 6.000.000 κιλά (300.000x20), ενώ της δυνητικής 15.000.000 κιλά (500.000x30).

4. Η δυναμική της αγοράς. Περιλαμβάνει κυρίως τη μεταβολή στο συνολικό μέγεθος της ζήτησης ή της προσφοράς (εξωτερική δυναμική), αλλά και τις αλλαγές που μπορεί να προκύψουν μέσα στην ίδια αγορά εξαιτίας της εισαγωγής νέων προϊόντων ή τάσεων σε αυτήν (εσωτερική δυναμική). Λ.χ. στην αγορά του Τουρισμού η ζήτηση και η προσφορά μπορεί να είναι σταθερές, όπως και τα χρήματα που προτίθεται να δαπανήσει ο καταναλωτής, παρ' όλα αυτά μία τάση όπως τα spa, οι χειμερινές διακοπές κ.λπ. ή ένα έκτακτο γεγονός, όπως ο φόβος για τρομοκρατικό χτύπημα, μπορούν να επιδράσουν καταλυτικά στην αγορά, ακόμα κι αν οι ταξιδιώτες και τα χρήματα που ξοδεύουν παραμένουν ίδια. Επηρεάζεται δηλαδή η εσωτερική δυναμική των αγορών είτε θετικά είτε αρνητικά.

 

Η έρευνα αγοράς μέσω Internet στην πράξη

 

Το Διαδίκτυο μπορεί να αποτελέσει ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των ΜΜΕ, καθώς το κοινό του αριθμεί εκατομμύρια χρήστες. Οι έρευνες αγοράς στο Internet χρησιμοποιούν ως πλατφόρμες το Web, την ηλεκτρονική αλληλογραφία αλλά και τις λίστες επικοινωνίας συγκεκριμένων ομάδων χρηστών (newsgroups).

Η προετοιμασία
Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει μια μικρομεσαία επιχείρηση σε μια δικτυακή έρευνα αγοράς είναι να εξετάσει προσεκτικά τον ανταγωνισμό. Ο επιχειρηματίας θα πρέπει να γνωρίζει ποιες εταιρίες παρέχουν παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες και να εξετάζει πόσο επιτυχημένες είναι. Εάν η ανταγωνιστική επιχείρηση είναι μια Ανώνυμη Εταιρία ή μία ΕΠΕ, είναι εύκολο για τον επιχειρηματία να ενημερωθεί για την κερδοφορία της από τους ετήσιους ισολογισμούς που δημοσιοποιούνται. Σε διαφορετική περίπτωση, αυτό επιτυγχάνεται με βάση την εμπειρία, ή κρίνοντας από τη συνολική εικόνα που εμφανίζει ο ανταγωνιστικός δικτυακός τόπος.

Το ερωτηματολόγιο
Έχοντας μια αναλυτική λίστα των ανταγωνιστών και των χαρακτηριστικών τους, ο επιχειρηματίας δημιουργεί την έρευνά του. Πολλές από τις ερωτήσεις που θα τεθούν θα έχουν να κάνουν με το ποιους από τους ανταγωνιστές γνωρίζει ή προτιμά για τις αγορές του ο ερωτώμενος. Άλλες ερωτήσεις θα εστιάζουν στο προϊόν που παρέχει ο ίδιος και στο κατά πόσον θα ενδιέφεραν τους συμμετέχοντες στην έρευνα. Ιδιαίτερα χρήσιμη θα ήταν η παράθεση παραλλαγών, όπως για παράδειγμα "Θα αγοράζατε το τάδε προϊόν αν η τιμή του ήταν μεταξύ: α. 10 και 15 ευρώ, β. 16 και 25 ευρώ, γ. πάνω από 25 ευρώ;".

Πολύ χρήσιμη θα ήταν επίσης η υποβολή συγκεκριμένων ερωτήσεων, οι απαντήσεις των οποίων θα δίνουν μια ξεκάθαρη εικόνα του τι προτιμά ο πελάτης. Για παράδειγμα: "Θα αγοράζατε το τάδε προϊόν αν περιλάμβανε το Α ή το Β χαρακτηριστικό;"

Χρήσιμη αποδεικνύεται συχνά και η αξιολόγηση προϊόντων ή χαρακτηριστικών τους με βάση κάποια κλίμακα. Για παράδειγμα: "Βαθμολογήστε από το 1 έως το 10 την ποιότητα της εξυπηρέτησης κατά την αγορά του προϊόντος" (1 κακή - 10 πολύ κακή).

Θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

 • Η έρευνα οφείλει να έχει σαφή στόχο και να αποφεύγονται πρακτικές του τύπου "να μάθουμε όσο το δυνατόν περισσότερα" (Nice-to-know syndrome)
 • Τα ερωτήματα να είναι σαφή, ώστε να μην προκαλούν σύγχυση στον ερωτώμενο είτε ως προς το νόημα της ερώτησης είτε ως προς το πώς θα πρέπει να απαντήσει.
 • Δεν πρέπει επ' ουδενί να δίνονται ερωτήματα που από μόνα τους επηρεάζουν ή καθοδηγούν την απάντηση.

Τέλος, ακόμα και το πιο απλό ερωτηματολόγιο θα πρέπει να σχεδιάζεται με ιδιαίτερη προσοχή. Να είναι γνωστό εκ των προτέρων ποια στοιχεία της έρευνας θα συγκριθούν και ποια από αυτά θα συνδυαστούν μεταξύ τους, ώστε να εξαχθούν τα σωστά συμπεράσματα.

Ο πολύτιμος χρόνος
Πώς μπορεί όμως ο επιχειρηματίας να αποσπάσει την προσοχή του πελάτη/καταναλωτή, ώστε ο τελευταίος να του αφιερώσει τον πολύτιμο χρόνο του στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου της έρευνας αγοράς; Κάποιοι -λίγοι- θα το συμπληρώσουν επειδή τους ενδιαφέρει και ακόμη λιγότεροι επειδή δεν έχουν κάτι καλύτερο να κάνουν. Συνεπώς, θεωρείται σκόπιμο το δέλεαρ κάποιας προσφοράς. Οι "πλουσιότεροι" επιχειρηματίες στο εξωτερικό χρησιμοποιούν την προσφορά μετρητών. Οι περισσότεροι υπόσχονται εκπτώσεις, κουπόνια ή δωρεάν δείγματα προϊόντων.

Ο εντοπισμός συμμετεχόντων στην έρευνα
Όλα καλά μέχρι εδώ. Από ποιους όμως θα ζητηθεί να συμμετάσχουν στην έρευνα αγοράς; Πού θα βρεθούν; Μια εύκολη λύση είναι να χρησιμοποιηθούν φίλοι, συγγενείς και γνωστοί. Οι απαντήσεις όμως μόνο ενδεικτικές μπορούν να θεωρηθούν, αφού δεν θα αντικατοπτρίζουν την εικόνα του πραγματικού καταναλωτικού κοινού της επιχείρησης. Σε πρώτη φάση, το κείμενο της έρευνας αγοράς μπορεί να δημοσιοποιηθεί στο site της επιχείρησης. Επίσης μπορούν να προσελκυθούν ενδιαφερόμενοι δημοσιεύοντας μηνύματα ή αγγελίες σε λίστες αλληλογραφίας και συζητήσεων. Ένα μήνυμα με τίτλο Free (Δωρεάν) σε κάποια ιστοσελίδα καταχωρίσεων θα μπορούσε να έχει θετικά αποτελέσματα. Φυσικά τα πράγματα γίνονται πολύ ευκολότερα από τη στιγμή που υπάρχει κατάλογος πελατών με τις αντίστοιχες διευθύνσεις email. Στην περίπτωση αυτή αποστέλλονται τα ερωτηματολόγια απευθείας στους πελάτες.

Τέλος, ο επιχειρηματίας που θα διεξαγάγει έρευνα αγοράς, θα πρέπει να έχει κατά νου ότι τα άτομα που θα συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια είναι δυνητικοί πελάτες, εάν δεν είναι ήδη ή αν γενικότερα ανήκουν στην κατηγορία καταναλωτών που πρέπει να ερευνηθεί. Κατά συνέπεια, όταν το προϊόν της ΜΜΕ είναι έτοιμο να κυκλοφορήσει, θα πρέπει να υπάρξει σχετική ενημέρωση όλων όσων μπήκαν στον κόπο να απαντήσουν.

Συμπερασματικά
Η έρευνα αγοράς αποδεικνύεται διαδικασία απαραίτητη για τη λήψη ορθών αποφάσεων και είναι η μόνη μέθοδος σχετικής διασφάλισης του επιχειρηματία και της σύγχρονης ΜΜΕ από την παραγωγή και διάθεση "αποτυχημένων" προϊόντων και υπηρεσιών. Τα "θέλω" του δυνητικού μας πελάτη αποτελούν κατευθυντήρια δύναμη για τη δημιουργία νέων προϊόντων, χρήσιμων υπηρεσιών, καθώς και για το σχεδιασμό αντίστοιχων στρατηγικών στοχευμένου marketing. Το Διαδίκτυο καθιστά σήμερα τη διαδικασία αυτή πολύ ευκολότερη από ό,τι ήταν στο παρελθόν και επιταχύνει την ολοκλήρωση επιτυχημένων ερευνών αγοράς. Για καλύτερα προϊόντα, ικανοποιημένους καταναλωτές, δυναμικό και ευέλικτο επιχειρείν.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ITPC internet-marketing-education services

1.Κεντρικό:Νέα Μουδανιά Χαλκιδική

2.Κηφισιά Θεσσαλονίκη

Διεύθυνση Κεντρικού: Εθνικής Αντίστασης 33

Τηλ:2373022405

email: info@itpc.gr

Skype: itpc.itpc

Εκτελεστικός Υπεύθυνος: Phd, Msc Μοσχίδης Σ.

*(21/08/2013) για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή σας χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική οδό επικοινωνίας.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

eggyhsh_poiotitasΕγγύηση ποιότητας υπηρεσιών ITPC:

 • Η εμπειρία 32 (1980 - 2013) ετών στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης
 • Η στελέχωση με αξιολογότατους συνεργάτες
 • Η επιστημονικότητα των μεθόδων μας
 • Ο άμεσος τρόπος εξυπηρέτησης
 • Η συνεχής υποστήριξη κατά την παροχή των υπηρεσιών μας
 • Οι ικανοποιημένοι πελάτες μας - φίλοι.

QUALITY SERVICES

business

EDUCATION

education_front

MARKETING

internet-seo-marketing-strategies

INTERNET

Services